Malzeme Üretimi

Refrakter malzeme üretimi, üretim yöntemine bağlı olarak değişiklik gösteren bir husustur. Refrakterler; polimer reçine, oksit tozu ve ince grafit tabakaları gibi çok sayıda farklı malzemeden oluşur. Bu malzemeleri refrakter haline getirmek için kullanılan iki temel yöntem vardır. Bunlar; füzyon döküm ve toz prosesidir. Her iki üretim metodunda da amaç, termal dayanımı azaltmadan ekonomik bir performans elde etmektir. Bu metotları ayrı ayrı değerlendirecek olursak:

Beton Refrakterler

Betonlar kuru, granüller halinde refrakter karışımları olup yapım yerinde su ile karıştırılarak kalıplar yardımıyla uygulanırlar. Özellikle şekilli malzemelerin yapımı için çok uygundurlar. Demir çelik endüstrisi, dökümhaneler, rafineriler ve petrokimya sanayi, enerji üretim tesisleri ve çimento endüstrisinde geniş kullanım alanları vardır. Fırın örümü, brülör çevreleri, potalar, baflelar, kapılar, kemerler, kapaklar ve bacalarda ana malzeme olarak kullanılırlar.

Daha Fazla Oku