Beton Refrakterler

Betonlar kuru, granüller halinde refrakter karışımları olup yapım yerinde su ile karıştırılarak kalıplar yardımıyla uygulanırlar. Özellikle şekilli malzemelerin yapımı için çok uygundurlar. Demir çelik endüstrisi, dökümhaneler, rafineriler ve petrokimya sanayi, enerji üretim tesisleri ve çimento endüstrisinde geniş kullanım alanları vardır. Fırın örümü, brülör çevreleri, potalar, baflelar, kapılar, kemerler, kapaklar ve bacalarda ana malzeme olarak kullanılırlar.

Refrakter nedir sorusunun cevabı, kullanılan malzemelerin kimyasal dayanıklılıklarına göre de değişir. Refrakterleri, asidik – nötr – bazik olmak üzere üç gruba ayırmak mümkündür. Asidik refrakterler, alüminyum ve silika ağırlıklıdır. Yine asidik özelikte olan materyallerden etkilenmezler, ancak bazik materyaller onları kolayca yıpratır. Bazik refrakterler için de tam tersini söylemek mümkündür. Nötr refrakterler ise, hem asidik hem de bazik materyallere direnebilmektedir. Refrakter ne demek sorusu için dikkate alınması gereken bir diğer husus da, üretim metodudur. Zira refrakterler, üretim tekniklerine göre de çeşitli kategorilere ayrılır. Bunları en genel haliyle kuru pres yöntemi, el üretimi, ergitme ve monolitik şeklinde belirlemek mümkündür.

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir